Om dopkort

Dopkort skickas ut både för att bjuda in till dop i kyrkan och till namnfester. De olika korttyper som används i samband med dop är inbjudningskort, tackkort och ev. placeringskort. Dopkorten kan beställas enkelt via Internet eller tillverkas för hand.

Inbjudningskorten skickas oftast ut ca en månad innan ceremonin. Texten i inbjudningskorten bör innehålla information om datum, klockslag, plats för ceremonin, om kaffe/mat serveras efteråt och plats för detta, osa (om svar anhålles), telefonnummer dit  osa skall meddelas samt vilka som bjuder in. Ett tips är att skriva in/låta trycka gästernas namn i dopkorten. Det ger ett trevligt och personligt intryck samt att det inte råder några tvivel om vilka som är inbjudna. Exempeltexter dopkort - inbjudan>

Det är brukligt att tackkort skickas ut efter dop/namnfest. Tackkorten innehåller en tacktext på vänster insida samt ett foto på barnet på höger insida.
Exempeltexter dopkort - tackkort >

Allt om dopkort

Baby announcement
Dopkort
Beställa från tryckeri
Skapa själv
Textförslag

Kortshoppen

Till Kortdesign.se

Album

Beställa album

Länkskafferi

Babyportaler
Barnvagnar
Se fler...

Baby announcement

 blir allt vanligare
i Sverige. Baby announcement är ett
kort som skickas ut strax efter att
barnet fötts och innehåller t.ex. foto
och födelseuppgifter såsom vikt.

Dopkort

 innefattar ofta både
inbjudningskort och tackkort.
Dopkort skickas också ut för
att bjuda in till namnceremonier.

Personligt

 är den stora trenden
när det gäller kort. Dopkort tryckta
med din egen text och gärna med
foto tryckt på både inbjudan och
tackkorten.

Before testing the waters, trade-seekers can empower themselves and replica watches uk maximize enjoyment by acting with facts in hand. Whichever trade type an owner decides to pursue, it is replica watches uk important to keep three core concepts in mind: value, purchasing power, and flexibility. The best trade for an individual will be rolex replica uk the one that maximizes his ability to preserve value while providing the greatest purchasing power and flexibility in trade and payment options. Value is a broad concept, but it rolex replica uk boils down to the security of an owner is investment in replica watches sale. For example, trading ensures that an owner continues to replica watches uk hold a durable asset with value while renting does not. When trading, collectors always have the options to change their minds and replica watches uk hold the watch or to sell for cash. Renters do not.